กรอกข้อมูลสมัครงาน Download Application Application Form
# ตำแหน่ง วันที่ประกาศรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัคร #
1 ครูงานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง 13/09/2023 30/09/2023 รายละเอียด
2 เลขานุการฝ่ายศาสนกิจ 1 ตำแหน่ง 11/09/2023 25/09/2023 รายละเอียด
3 นักการชายซ่อมบำรุง 1 คน 01/09/2023 31/12/2023 รายละเอียด
4 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ตำแหน่ง) 01/09/2023 15/10/2023 รายละเอียด
5 ครูผู้สอนหุ่นยนต์ 1 ตำแหน่ง 01/09/2023 31/12/2023 รายละเอียด
6 เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา 30/08/2023 30/09/2023 รายละเอียด
7 ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษาตอนต้น) 2 ตำแหน่ง 08/08/2023 10/10/2023 รายละเอียด
8 ครูสอนวิชาเยอรมัน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 1 ตำแหน่ง 26/07/2023 06/10/2023 รายละเอียด
9 ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) 1 ตำแหน่ง 21/06/2023 30/09/2023 รายละเอียด
10 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษาตอนต้น) 1 ตำแหน่ง 21/06/2023 30/09/2023 รายละเอียด
Just send us your job application which you can download from "Download Application" button below and send us your resume to email [email protected]