กรอกข้อมูลสมัครงาน Download Application Application Form
# ตำแหน่ง วันที่ประกาศรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัคร #
1 เจ้าหน้าที่แผนกรับสมัครนักเรียนและศูนย์ภาษา 1ตำแหน่ง 11/03/2024 30/04/2024 รายละเอียด
2 ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ประถมปลาย 1 ตำแหน่ง 07/03/2024 30/04/2024 รายละเอียด
3 ครูสอนอิเล็กทรอนิกส์ งานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี 1 ตำแหน่ง 01/03/2024 30/04/2024 รายละเอียด
4 พนักงานขับรถโรงเรียน 1 อัตรา 09/01/2024 30/04/2024 รายละเอียด
Just send us your job application which you can download from "Download Application" button below and send us your resume to email [email protected]