กรอกข้อมูลสมัครงาน Download Application Application Form
# ตำแหน่ง วันที่ประกาศรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัคร #
1 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ตำแหน่ง) 01/09/2023 31/12/2023 รายละเอียด
2 ครูผู้สอนหุ่นยนต์ 1 ตำแหน่ง 01/09/2023 31/12/2023 รายละเอียด
3 นักการชายซ่อมบำรุง 1 คน 01/09/2023 31/12/2023 รายละเอียด
4 ครูสอนวิชาเยอรมัน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 1 ตำแหน่ง 26/07/2023 31/12/2023 รายละเอียด
Just send us your job application which you can download from "Download Application" button below and send us your resume to email [email protected]