กรอกข้อมูลสมัครงาน Download Application Application Form
# ตำแหน่ง วันที่ประกาศรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัคร #
1 ครูสอนdata science งานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง 28/02/2024 30/04/2024 รายละเอียด
2 ครูงานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง 28/02/2024 30/04/2024 รายละเอียด
3 ครูผู้สอนRoboticประถมต้น 1 ตำแหน่ง 09/01/2024 15/03/2024 รายละเอียด
4 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ตำแหน่ง) 09/01/2024 15/03/2024 รายละเอียด
5 ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์( ระดับประถมศึกษาตอนต้น) 1 ตำแหน่ง 09/01/2024 15/03/2024 รายละเอียด
6 พนักงานขับรถโรงเรียน 1 อัตรา 09/01/2024 30/04/2024 รายละเอียด
7 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 2 ตำแหน่ง) 09/01/2024 15/03/2024 รายละเอียด
8 ครูผู้สอนภาษาไทย (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 1 ตำแหน่ง 09/01/2024 15/03/2024 รายละเอียด
9 เจ้าหน้าที่ประสานงาน แผนกเทคโนโลยีและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT 05/01/2024 31/03/2024 รายละเอียด
10 ครูสอนนวัตกรรม ครูงานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี 1 ตำแหน่ง 01/01/2024 30/04/2024 รายละเอียด
Just send us your job application which you can download from "Download Application" button below and send us your resume to email [email protected]