ตำแหน่ง : ครูผู้สอนหุ่นยนต์


รายละเอียด
  1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสาขาคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
  2. มีประสบการณ์ในการทำงานหรือการสอนเกี่ยวกับหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ สามารถช่วยดูแลงานด้านหุ่นยนต์ต่างๆของโรงเรียนได้ดี
  3. สนใจกระตือรือร้นในการถ่ายทอดความรู้ เป็นที่ปรึกษาการทำโครงงานของนักเรียนเกี่ยวกับหุ่นยนต์ได้

กรอกใบสมัคร