ตำแหน่ง : ครูผู้สอนหุ่นยนต์ 1 ตำแหน่ง


รายละเอียด
  1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสาขาคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
  2. มีประสบการณ์ในการทำงานหรือการสอนเกี่ยวกับหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ สามารถช่วยดูแลงานด้านหุ่นยนต์ต่างๆของโรงเรียนได้ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  3. สนใจกระตือรือร้นในการถ่ายทอดความรู้ เป็นที่ปรึกษาการทำโครงงานของนักเรียนเกี่ยวกับหุ่นยนต์ได้

กรอกใบสมัคร