ตำแหน่ง : Programmer


รายละเอียด

 ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เพศหญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

- มีสามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นได้

- สามารถเขียนโปรแกรม Java ,ZK framework,PHP, C#, .NET Framework และอื่นๆ

- มีความรู้เกี่ยวกับการติดต่อฐานข้อมูล Oracle, MS SQL, Mysql

- มีความรับผิดชอบและสนใจในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ


กรอกใบสมัคร