ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ร้านค้า


รายละเอียด
1. วุฒิการศึกษา ระดับชั้น ปวช. ขึ้นไป
2. เพศชาย หรือ หญิง(ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3.มีประสบการณ์ในการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัคร