ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาเยอรมัน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 1 ตำแหน่ง


รายละเอียด
  1. ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในการสอน และมีผลสอบภาษาเยอรมันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หมายเหตุ : นักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนนี้ สามารถกรอกประวัติสมัครได้
กรอกใบสมัคร