ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ร้านค้าจำนวน 2 ตำแหน่ง


รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ร้านค้าจำนวน 2 ตำแหน่ง มีคุณสมบัติดังนี้
  1.  เพศชายหรือหญิง  อายุ 21 ปีขึ้นไป  (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
  2.  วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
  3.  มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารและเครื่องดื่ม จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
กรอกใบสมัคร