ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ประถมปลาย 1 ตำแหน่ง


รายละเอียด
ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัคร