ตำแหน่ง : ครูผู้สอนRoboticประถมต้น 1 ตำแหน่ง


รายละเอียด
จบ สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ /วิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์

- สามารถใช้งานหุ่นยนต์ หรือคอมพิวเตอร์การเขียนโค้ดดิ้ง
- มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น
- อายุไม่เกิน 35 ปี จบปริญญาตรี
กรอกใบสมัคร