ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษาตอนต้น) 1 ตำแหน่ง


รายละเอียด
ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

1. ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ
3. มีประสบการณ์ในการสอน / มีใบประกอบวิชาชีพครู / มีประสบการณ์ในการทำงานทำงานตามตำแหน่งที่รับสมัคร หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัคร