ตำแหน่ง : พนักงานขับรถโรงเรียน 1 อัตรา


รายละเอียด
1สามารถขับรถได้ในจังหวัดและต่างจังหวัด
2มีใบขับขี่ประเภท2 หรือ3
2ดูแลทำความสะอาด รักษารถโรงเรียน
3งานอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ25-35 ปี
วุฒิม.6 เป็นอย่างน้อย 
มีประสบการณ์1-3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2หรือ 3

กรอกใบสมัคร