ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์( ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 1 ตำแหน่ง


รายละเอียด

1) เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน  35 ปี

2) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีใน สาขาคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3) มีประสบการณ์ในการสอนและสามารถใช้เทคโนโลยีในการสอนได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ


กรอกใบสมัคร