กรอกข้อมูลสมัครงาน Download Application Application Form
# ตำแหน่ง วันที่ประกาศรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัคร #
1 ครูสอนนาฎศิลป์ (ระดับประถมศึกษา) 13/02/2019 30/04/2019 รายละเอียด
2 Foreign teachers 13/02/2019 30/04/2019 รายละเอียด
3 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษา) 13/02/2019 31/03/2019 รายละเอียด
4 ครูสอนวิชาภาษาจีน (ระดับประถมศึกษา) 13/02/2019 31/03/2019 รายละเอียด
5 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา (ระดับประถมศึกษา) 13/02/2019 31/03/2019 รายละเอียด
6 ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา) 13/02/2019 31/03/2019 รายละเอียด
7 ครูสอนวิชาสุขศึกษา/พลศึกษา (จำนวน 3 อัตรา) 05/02/2019 31/03/2019 รายละเอียด
8 ครูสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 05/02/2019 31/03/2019 รายละเอียด
9 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 01/01/2019 31/05/2019 รายละเอียด
10 ครูสอนวิชาสังคม (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 19/11/2018 31/03/2019 รายละเอียด
11 ครูสอนวิชาภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 19/11/2018 31/03/2019 รายละเอียด
12 ครูสอนวิชาฟิสิกส์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 19/11/2018 31/03/2019 รายละเอียด
13 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 01/09/2018 31/03/2019 รายละเอียด
14 เจ้าหน้าที่วิจัย 27/06/2018 30/04/2019 รายละเอียด
Just send us your job application which you can download from "Download Application" button below and send us your resume to email [email protected]