กรอกข้อมูลสมัครงาน Download Application Application Form
# ตำแหน่ง วันที่ประกาศรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัคร #
1 ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์( ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 1 ตำแหน่ง 25/06/2024 31/08/2024 รายละเอียด
2 นักการชายซ่อมบำรุง 1 คน 01/06/2024 31/10/2024 รายละเอียด
3 ครูสอนอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ(หุ่นยนต์) 1 ตำแหน่ง 01/06/2024 31/12/2024 รายละเอียด
Just send us your job application which you can download from "Download Application" button below and send us your resume to email [email protected]