กรอกข้อมูลสมัครงาน Download Application Application Form
# ตำแหน่ง วันที่ประกาศรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัคร #
1 เจ้าหน้าที่ร้านค้า 01/09/2018 24/09/2018 รายละเอียด
2 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 01/09/2018 31/12/2018 รายละเอียด
3 ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 01/09/2018 31/12/2018 รายละเอียด
4 พนักงานรักษาความปลอดภัย 01/09/2018 31/12/2018 รายละเอียด
5 นักการ 01/09/2018 31/12/2018 รายละเอียด
6 เจ้าหน้าที่วิจัย 27/06/2018 30/04/2019 รายละเอียด
Just send us your job application which you can download from "Download Application" button below and send us your resume to email [email protected]