กรอกข้อมูลสมัครงาน Download Application Application Form
# ตำแหน่ง วันที่ประกาศรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัคร #
1 ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ระดับประถม) 12/12/2018 21/12/2018 รายละเอียด
2 ครูสอนวิชาฟิสิกส์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 19/11/2018 31/03/2019 รายละเอียด
3 ครูสอนวิชาสังคม (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 19/11/2018 31/03/2019 รายละเอียด
4 ครูสอนวิชาสุขศึกษา/พลศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 19/11/2018 31/03/2019 รายละเอียด
5 ครูสอนวิชาภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 19/11/2018 31/03/2019 รายละเอียด
6 นักการ 01/09/2018 31/12/2018 รายละเอียด
7 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 01/09/2018 31/03/2019 รายละเอียด
8 เจ้าหน้าที่วิจัย 27/06/2018 30/04/2019 รายละเอียด
Just send us your job application which you can download from "Download Application" button below and send us your resume to email [email protected]