กรอกข้อมูลสมัครงาน Download Application Application Form
# ตำแหน่ง วันที่ประกาศรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัคร #
1 ครูสอนคณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 1 ตำแหน่ง 23/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
2 ครูสอนศิลปะ (ระดับประถมศึกษาตอนต้น) 2 ตำแหน่ง 23/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
3 ครูสอนวิชาสังคม (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 1 ตำแหน่ง 23/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
4 ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) 2 ตำแหน่ง 23/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
5 ครูสอนวิชาพลศึกษา (ระดับประถมศึกษาตอนต้น) 1 ตำแหน่ง 23/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
6 ครูสอนวิชาภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 23/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
7 ครูผู้สอนหุ่นยนต์ 23/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
8 ครูสอนดนตรี (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 1 ตำแหน่ง 23/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
9 ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 1 ตำแหน่ง 23/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
10 ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษาตอนต้น) 2 ตำแหน่ง 23/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
11 นักจิตวิทยา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 1 ตำแหน่ง 23/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
12 ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชีววิทยา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 1 ตำแหน่ง 23/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
13 ครูผู้สอนวิชานวัตกรรมประถมศึกษาตอนปลาย 1 ตำแหน่ง 23/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
14 ครูพี่เลี้ยง (ระดับปฐมวัย) 1 ตำแหน่ง 23/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
15 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษาตอนต้น) 2 ตำแหน่ง 23/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
16 ครูFablabประถมปลาย 1 ตำแหน่ง 23/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
17 ครูผู้สอนRoboticประถมปลาย 1 ตำแหน่ง 23/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
18 ครูผู้สอนวิชาศิลปะ (ประถมศึกษาตอนปลาย) 1 ตำแหน่ง 23/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
19 บรรณารักษ์(มาลามาศ) 1 ตำแหน่ง 23/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
20 ครูงานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3 1 ตำแหน่ง 13/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
21 พยาบาลวิชาชีพ แผนกประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) 10/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
22 ครูงานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์1 1 ตำแหน่ง 10/01/2023 17/02/2023 รายละเอียด
23 ครูผู้สอนภาษาจีน ระดับประถม 6 ตำแหน่ง 18/11/2022 17/02/2023 รายละเอียด
Just send us your job application which you can download from "Download Application" button below and send us your resume to email [email protected]