กรอกข้อมูลสมัครงาน Download Application Application Form
# ตำแหน่ง วันที่ประกาศรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัคร #
1 ครูระดับปฐมวัย 08/03/2018 25/03/2018 รายละเอียด
2 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 15/02/2018 31/03/2018 รายละเอียด
3 ครูสอนวิชาสังคม (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 17/01/2018 31/03/2018 รายละเอียด
4 ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 17/01/2018 31/03/2018 รายละเอียด
5 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 17/01/2018 31/03/2018 รายละเอียด
6 ครูสอนวิชาศิลปะ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 17/01/2018 31/03/2018 รายละเอียด
7 ครูสอนวิชาการงาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 17/01/2018 31/03/2018 รายละเอียด
8 ครูสอนวิชาสังคม (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 12/01/2018 31/03/2018 รายละเอียด
9 ครูสอนวิชาภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 12/01/2018 31/03/2018 รายละเอียด
10 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 12/01/2018 31/03/2018 รายละเอียด
Just send us your job application which you can download from "Download Application" button below and send us your resume to email personelatprc@gmail.com