กรอกข้อมูลสมัครงาน Download Application Application Form
# ตำแหน่ง วันที่ประกาศรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัคร #
1 เจ้าหน้าที่ร้านค้า 18/04/2017 27/04/2017 รายละเอียด
2 Foreign teachers 09/03/2017 15/05/2017 รายละเอียด
3 ครูการศึกษาพิเศษ (ระดับก่อนประถมศึกษา) 27/02/2017 30/04/2017 รายละเอียด
Just send us your job application which you can download from "Download Application" button below and send us your resume to email personelatprc@gmail.com